Polityka prywatności

POLTYKA PRYWATNOŚCI BBC STUDIOS 

Aktualizacja: 11 stycznia 2022

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana w celu doprecyzowania jej zakresu i uwzględnienia faktu, że BBC Global News jest obecnie częścią grupy BBC Studios.

BBC Studios jest globalną firmą produkcyjną i dystrybucyjną oraz głównym komercyjnym oddziałem British Broadcasting Corporation ("BBC"). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy naszej działalności dystrybucyjnej i marketingowej, w tym oferty kanałów, usług na żądanie i usług cyfrowych, wydarzeń związanych z marką i wydarzeń branżowych oraz sprzedaży usług reklamowych i sponsorskich w międzynarodowych serwisach BBC. 

Mogą Państwo nawiązać z nami relację jako konsument lub w ramach działalności zawodowej. W takim przypadku będziemy prawdopodobnie zbierać informacje o Państwu i o korzystaniu przez Państwa z naszych usług.  Dążymy do zachowania przejrzystości i uczciwości w postępowaniu z danymi osobowymi i zawsze staramy się przestrzegać najlepszych praktyk oraz przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Niniejsze zasady opisują informacje, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, okoliczności, w jakich mogą być one udostępniane, oraz Państwa prawa dotyczące posiadanych przez nas informacji. 

 1. Zakres niniejszej polityki 
 2. Informacje, które możemy gromadzić
 3. Jak wykorzystujemy Państwa informacje
 4. Udostępnianie i ujawnianie Państwa informacji
 5. Gdzie będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa informacje
 6. Jak długo będziemy przechowywać Państwa informacje
 7. Korzystanie z naszych usług przez Dzieci
 8. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane
 9. Państwa prawa i wybory
 10. Zmiany tej polityki
 11. Kontakt z nami.
 12. Prawo do składania skarg

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki lub naszego podejścia do prywatności prosimy o kontakt na adres: dataprotection@bbc.com. Staramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania w ciągu pięciu dni roboczych.

 

1. ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

BBC Studios to międzynarodowa firma działająca na całym świecie jako BBC Studios Productions, BBC Studios Distribution i BBC Global News (również pod nazwą BBC StoryWorks) oraz poprzez swoje spółki zależne. Szczegółowe informacje o naszych głównych spółkach i ich lokalizacjach można znaleźć tutaj. Ponadto BBC Global News posiada spółki zależne w Indiach, Japonii, Singapurze i USA.

Niniejsza polityka reguluje przetwarzanie Państwa informacji przez odpowiednią spółkę BBC Studios w związku z jej działalnością dystrybucyjną i marketingową.  

W stosownych przypadkach zamieścimy dodatkowe informacje, na przykład w celu wyjaśnienia, w jaki sposób korzystamy z technologii internetowych, takich jak pliki cookie (link do nich można znaleźć w stopce używanej witryny) lub informacje o naszej aplikacji mobilnej.  

Jeśli są Państwo uczestnikiem jednego z naszych programów, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BBC Studios Productions jest regulowane przez zasady przedstawione tutaj, jeśli nie postanowiono inaczej.


Inne firmy korzystające z naszych marek
Należy pamiętać, że udzielamy również licencji na nasze marki i treści innym firmom, które mogą tworzyć własne strony internetowe, wydarzenia i treści cyfrowe. Firmy te muszą wyraźnie się identyfikować poprzez oznaczenie swojej strony internetowej i politykę prywatności oraz odpowiednio obchodzić się z Państwa informacjami. Jednak w przypadku korzystania z jakiejkolwiek usługi obsługiwanej przez podmioty trzecie, korzystanie z Państwa informacji będzie podlegało ich polityce prywatności i powinni Państwo zapoznać się z jej zasadami. Jeśli chcą Państwo zgłosić nam jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa informacji przez takie firmy, prosimy o kontakt pod adresem: dataprotection@bbc.com.

 

2. INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ

Rodzaj zbieranych przez nas informacji zależy od okoliczności i rodzaju usługi, z której Państwo korzystają. Gromadzimy i przechowujemy tylko te informacje, które są nam niezbędne. Możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa i/lub korzystania przez Państwa z naszych usług w następujący sposób:

Dane osobowe dostarczane przez Państwa:

Gdy korzystają Państwo z naszych usług, uczestniczą w jednym z naszych wydarzeń lub w inny sposób wchodzą z nami w interakcje (np. za pośrednictwem platform mediów społecznościowych lub współpracując z naszymi zespołami sprzedaży), możemy poprosić Państwa o podanie informacji odpowiednich do danej sytuacji. Informacje te mogą obejmować Państwa adres e-mail, który jest nam potrzebny, aby umożliwić Państwu subskrypcję w celu otrzymywania wiadomości o naszych treściach i markach, lub Państwa dane kontaktowe i informacje o płatnościach, jeśli dokonują Państwo u nas zakupu. Oczywiste powinno być, dlaczego prosimy o konkretne informacje, a jeśli tak nie jest, przedstawimy wyjaśnienie.  W następnej części wyjaśniamy bardziej szczegółowo rodzaje informacji, które możemy gromadzić.

Gdy udostępniają nam Państwo swoje komentarze i treści (treści generowane przez użytkownika)

Czasami zachęcamy Państwa do komentowania lub udostępniania nam swoich zdjęć i filmów. Jeśli decydują się Państwo na to, możemy publikować lub wykorzystywać Państwa treści w naszych serwisach lub na innych platformach. Może się również zdarzyć, że świadomie zdecydują się Państwo na zamieszczenie na naszych portalach społecznościowych lub w innych miejscach treści związanych z naszymi markami (np. po to, aby okazać swoją sympatię do naszych marek).  W takim przypadku możemy się z Państwem skontaktować (za pośrednictwem odpowiedniej platformy) z zapytaniem, czy możemy opublikować lub wykorzystać Państwa treści w naszych usługach lub na innych platformach. 

Zanim zaakceptujemy lub wykorzystamy Państwa treści, muszą Państwo zapewnić, że posiadają zgodę wszystkich innych osób, których treści dotyczą. Możemy poprosić Państwa o podanie adresu e-mail w celu weryfikacji Państwa wieku oraz tego, że są Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci, które mogą pojawić się w zamieszczonych treściach, zgodnie z punktem 8 niniejszej Polityki prywatności ("Dzieci korzystające z naszych usług").

Interakcje z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych platform:

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług lub otrzymać nasze usługi za pośrednictwem mediów społecznościowych i podobnych platform, na przykład poprzez zamieszczanie komentarzy, udział w konkursie lub grę na naszych stronach społecznościowych, możemy bezpośrednio zbierać informacje bezpośrednio od Państwa lub sieć społecznościowa dzielić się z nami informacjami osobowymi na Państwa temat, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę. Gromadzimy tylko te informacje, które zdecydowali się Państwo nam udostępnić, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Należy pamiętać, że wszelkie informacje przekazane nam za pośrednictwem sieci społecznościowej lub innego podmiotu trzeciego mogą również podlegać ich polityce prywatności.

Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z naszych usług:

Podczas korzystania z naszych usług za pośrednictwem Internetu, automatycznie zapisujemy informacje o korzystaniu przez Państwa z tych usług, interakcji z naszymi reklamami i pocztą elektroniczną, jak również informacje na temat urządzenia, z którego Państwo korzystają, jak i Państwa połączenia internetowego. Robimy to na dwa sposoby:
1. Logi (dane logowania): Podczas korzystania z naszych usług, pewne informacje są zapisywane w naszych plikach log (log files), takie jak adres protokołu internetowego (IP) Państwa urządzenia, jego unikalny identyfikator, system operacyjny i lokalizacja, typ przeglądarki, przeglądane strony, informacje na temat cookies i linki polecające (link, który przekierował Państwa na daną stronę).

2. Technologie internetowe: W połączeniu z danymi dziennika logowania możemy wykorzystywać specjalistyczne technologie internetowe, takie jak piksele lub znaczniki osadzone na naszych stronach internetowych i w wiadomościach e-mail oraz małe pliki danych przechowywane w urządzeniu użytkownika (tzw. pliki cookie). Technologie te umożliwiają nam rozpoznawanie Państwa urządzenia i śledzenie Państwa interakcji z naszymi usługami, wiadomościami e-mail i reklamami. Nie używamy tych technologii do identyfikacji użytkownika, chociaż możemy dodać niektóre dane zebrane za ich pośrednictwem do danych marketingowych, które posiadamy na Państwa temat. W Wielkiej Brytanii i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przed zapisaniem lub uzyskaniem dostępu do danych na Państwa urządzeniu (np. identyfikatora plików cookie) uzyskamy Państwa zgodę, zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Wszystkim użytkownikom zapewniamy narzędzia i/lub jasne instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z tych technologii.

Aby dowiedzieć się więcej na temat technologii wykorzystywanych w ramach danej usługi, prosimy zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookie w witrynie, z której Państwo korzystają. Link znajduje się w stopce.

Informacje zbierane przez specjalistyczne firmy danych:

Czasami korzystamy z usług wyspecjalizowanych firm w celu dostarczenia nam informacji o Państwu, które posiadają  lub zebrania informacji w naszym imieniu. Na przykład korzystamy z usług agencji badań rynkowych, które dostarczają nam informacji o konsumentach, aby pomóc w tworzeniu programów, produktów i usług BBC Studios.  Ogólnie, są to dane anonimowe lub zagregowane, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretnej osoby.  Jeśli dane osobowe są nam udostępniane, zawsze dbamy o to, aby odbywało się to zgodnie z prawem i, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą.

Możemy również korzystać z usług platform mediów społecznościowych oraz agencji lub platform reklamowych w celu umożliwienia nam dotarcia do określonych grup odbiorców oraz lepszego ukierunkowania naszych przekazów marketingowych lub reklam wyświetlanych w niektórych z naszych usług.  Na przykład, możemy wykorzystać anonimowe informacje na temat przeglądania naszych lub innych stron przez Państwa, aby umożliwić nam określenie Państwa zainteresowań i przypisania Państwa do odpowiednich "segmentów rynku".  Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji Państwa jako osoby i nie próbujemy łączyć ich z danymi osobowymi, które możemy przechowywać. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie dla danej usługi.

 

3. W JAKI SPOSÓB UŻYWAMY PAŃSTWA INFORMACJI I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Cele, dla których będziemy używać Państwa danych osobowych

W zależności od tego, z której z naszych usług Państwo korzystają (lub w jaki inny sposób kontaktują się Państwo z nami), możemy wykorzystywać Państwa dane do celów opisanych poniżej oraz w sposób zgodny z naszymi relacjami z Państwem (tzn. jako konsumentem lub w kontekście biznesowym). Przedstawiliśmy opis wszystkich sposobów, w jakie możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, oraz rodzaje danych, które mogą obejmować.  Zgodnie z brytyjskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do podania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i umieściliśmy ją w poniższej tabeli.

Cel/Działalność Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
Aby zarejestrować Państwa jako nowy klient a) Tożsamość 
b) Kontakt
Wykonanie umowy zawartej z Państwem
Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie, w tym: 
a) Zarządzanie płatnościami, kosztami i opłatami 
b) Pobieranie i uzyskiwanie należnych nam opłat
a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Informacje finansowe 
d) Transakcja 
e) Marketing i komunikacja
a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem 
b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania należnych nam długów)
Aby zarządzać naszym kontaktem z Państwem, co będzie obejmowało: 
a) Powiadamianie o zmianach w naszym Regulaminie lub Polityce prywatności 
b) Zwrócenie się z prośbą o wydanie opinii lub wzięcie udziału w ankiecie
a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Profil 
d) Marketing i komunikacja
a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem 
b) Niezbędne do wykonania obowiązku prawnego 
c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (uaktualnianie naszej dokumentacji i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Aby umożliwić Państwu wzięcie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnieniu ankiety a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Profil 
d) Sposób użycia 
e) Marketing i komunikacja
a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem 
b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać oraz rozwijać naszą działalność)
Aby administrować i chronić naszą działalność i tę stronę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Dane techniczne
a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (dla prowadzenia działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście wprowadzania reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy) 
b) Niezbędne do wykonania obowiązku prawnego
Aby dostarczyć odpowiednią treść strony internetowej i reklamy do Państwa i zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklamy, którą Państwu dostarczamy a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Profil 
d) Sposób użycia 
e) Marketing i komunikacja 
f) Dane techniczne
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać, rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej)
Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń a) Dane techniczne 
b) Sposób użycia
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (określenie typów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizacja naszej strony internetowej, rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)
Aby przedstawić sugestie i rekomendacje dotyczące towarów lub usług, które mogą być dla Państwa interesujące a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Dane techniczne 
Sposób użycia 
e) Profil
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do innych celów lub na innej podstawie prawnej, powiadomimy Państwa o tym wcześniej, aby w razie potrzeby uzyskać Państwa zgodę.

 

4. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE PAŃSTWA INFORMACJI

Informacje udostępniane w obrębie grupy BBC

Aby poprawić Państwa doświadczenie z naszymi usługami i markami, informacje na temat korzystania z naszych usług mogą być udostępniane pomiędzy firmami z grupy BBC Studios Group na potrzeby badań, analiz, marketingu i obsługi reklam. Ponadto, inna firma z grupy BBC może świadczyć usługi przetwarzania danych w imieniu firmy BBC Studios. Na przykład, większość naszych subskrypcji newsletter jest zarządzana przez zespół BBC Studios Distribution, z siedzibą w Wielkiej Brytanii.  

Informacje udostępniane naszym dostawcom

Korzystamy z usług podmiotów trzecich w celu wykonywania w naszym imieniu funkcji biznesowych, takich jak wysyłanie biuletynów, hosting naszych usług online, świadczenie usług dla naszych klientów oraz realizacja zamówień na produkty i realizacja płatności. Ujawniamy jedynie informacje niezbędne do umożliwienia tym podmiotom trzecim świadczenia usług. Nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji i wymagamy od nich, aby nie wykorzystywali Państwa danych osobowych do własnych celów biznesowych. We wszystkich przypadkach wymagamy od naszych dostawców zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, a w razie potrzeby przeprowadzamy w tym celu osobny przegląd systemów i procesów informatycznych dostawcy.

Informacje udostępniane za pośrednictwem przycisków udostępniania innych firm, widgetów oraz innych wbudowanych treści

Niektóre z naszych usług online zawierają treści kontrolowane przez podmioty trzecie w odniesieniu do usług takich jak dzielenie się informacjami w ramach grup społecznościowych, rekomendowane historie, komentarze/przeglądanie oraz wyświetlanie filmów lub zdjęć. Podczas interakcji z tymi usługami mogą one zbierać informacje o Państwu oraz Państwa interakcji z ich treścią. Ta czynność będzie podlegać polityce prywatności tych podmiotów oraz Państwa ustawieniom dla wybranej przez Państwa sieci. Należy pamiętać, że mogą one śledzić Państwa aktywność, poprzez wykorzystanie plików cookies lub podobnej technologii, bez potrzeby interakcji z nimi. Jeśli to dotyczy Państwa, proszę upewnić się, że wylogowali się Państwo z ich usług przed skorzystaniem z naszych.

Informacje udostępniane za pomocą pikseli i plików cookie

Współpracujemy z podmiotami trzecimi, które wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, aby świadczyć nam różne usługi, w tym: pomiar i analizę korzystania z naszych usług online i wiadomości e-mail oraz zaangażowania w nie; dostarczanie i personalizację naszych usług marketingowych online oraz reklam podmiotów trzecich w naszych usługach.  Firmy te mogą niezależnie podejmować decyzje o tym, jak i dlaczego przetwarzane są Państwa dane osobowe, co oznacza, że są one odrębnym "Administratorem Danych". Szczegółowe informacje o sposobie korzystania z tych technologii znajdują się w polityce plików cookie w ramach usługi, z której Państwo korzystają.

Informacje udzielane podmiotom trzecim

Z reguły, ujawniamy Państwa dane innym podmiotom tylko za Państwa zgodą, na przykład jeśli zdecydują się Państwo na udostępnianie treści za pośrednictwem funkcjonalności mediów społecznościowych. W przypadkach wymaganych lub dozwolonych przez prawo możemy również ujawnić Państwa dane osobowe organom ścigania, rządowym/regulacyjnym, dostawcom usług internetowych organizacjom zajmującym się ochroną treści bez Państwa zgody. Na przykład, jeśli zamieszczają Państwo nieodpowiednie lub budzące sprzeciw treści w naszych usługach lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że mogą Państwo naruszać prawo, lub istnieje obawa co do Pastwa bezpieczeństwa, możemy zgłosić treści i zachowanie użytkownika odpowiednim stronom.

Sprzedaż lub przeniesienie całości lub części naszej działalności lub aktywów

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy sprzedajemy lub przenosimy całość lub część naszej działalności lub aktywów, tak, aby kupujący mógł nadal oferować Państwu usługi. W takich okolicznościach dołożymy wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Państwa o przekazaniu Państwa informacji.

 

5. GDZIE PRZECHOWUJEMY I UŻYWAMY PAŃSTWA INFORMACJI

Jak opisano w poprzednim rozdziale, możemy dzielić się Państwa informacjami z innymi firmami z grupy BBC lub z usługodawcami zewnętrznymi, z którymi zawarto umowę. Firmy te mogą być zlokalizowane w krajach innych niż te, w których gromadzone są Państwa dane, lub mogą korzystać ze sprzętu IT zlokalizowanego w innych krajach. W takim przypadku podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji o użytkowniku.

Jeśli przebywają Państwo na terenie Wielkiej Brytanii lub EOG:
Przetwarzanie danych w krajach takich jak Stany Zjednoczone wymaga transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wiele z naszych zewnętrznych podmiotów trzecich ma również siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych będzie wiązało się z transferem danych poza EOG.

Od naszych odbiorców wymagamy zapewnienia podobnego poziomu ochrony przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG. 

Przekazujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do krajów, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W przypadku korzystania przez nas z usług określonych dostawców usług, możemy skorzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych, jaką zapewnia ona w Europie.

Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przenoszeniu Państwa danych osobowych poza obszar EOG.

 

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE

Państwa dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne dla danej usługi lub tak długo, jak jest to określone w odpowiedniej umowie, którą Państwo z nami zawarli, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. W przypadku, gdy użytkownik wnosi wkład do jednej z naszych usług online, treści użytkownika będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to racjonalnie wymagane do celów, dla których zostały przesłane. Po tym czasie Państwa dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte lub zanonimizowane, tak aby można je było wykorzystać do celów analitycznych.

 

7. DZIECI KORZYSTAJĄCE Z NASZEGO SERWISU

O ile nie wskazano inaczej, świadomie nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć nasze usługi, takie jak konkursy, do osób powyżej 18 roku życia. W razie potrzeby podejmiemy kroki w celu ustalenia wieku osób przekazujących nam swoje dane i będziemy starać się uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.  
Osoby, które nie ukończyły 16 lat, proszone są o niepodawanie nam informacji dotyczących ich samych lub innych osób.  Przed skorzystaniem z naszych usług prosimy o zasięgnięcie porady rodzica lub opiekuna. 
Jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami dziecka w wieku poniżej 16 lat i wiedzą Państwo, że Państwa dziecko przekazało nam informacje bez Państwa zgody, proszę się skontaktować z nami pod adresem dataprotection@bbc.com. W rozsądnym czasie usuniemy takie informacje z naszych rejestrów.

 

8. OCHRONA PAŃSTWA INFORMACJI

Państwa informacje chronimy na wiele różnych sposobów. Obejmują one szkolenia pracowników, inwestowanie w technologię oraz przestrzeganie rygorystycznych procedur obsługi i przechowywania. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i technologiczne, aby pomóc w ochronie przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem informacji, które posiadamy o Państwu. Staramy się również zapewnić, że nasi dostawcy usług zrobią to samo. Niestety, żaden system nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i istnieje nieodłączne ryzyko związane z przesyłaniem informacji przez Internet. Strona niepowiązana może mieć możliwość przechwycenia lub uzyskania dostępu do takich transmisji w sposób niezgodny z prawem. 

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe znajdujące się pod naszą kontrolą zostały narażone na niebezpieczeństwo, w tym poprzez dostęp do kont w naszym serwisie, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

 

9. PAŃSTWA PRAWA I WYBORY

Mają Państwo szereg praw i możliwości wyboru w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy.  Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich, prosimy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami lub złożyć do nas wniosek na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. 

Preferencje dotyczące komunikacji: Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych, prosimy o kliknięcie na link "wypisz się" znajdujący się u dołu odpowiedniej wiadomości e-mail. Nie musi to oznaczać rezygnacji z otrzymywania wszystkich wiadomości, a jedynie z danej marki/usługi.  Jeśli chcą Państwo całkowicie zrezygnować z subskrypcji, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Należy pamiętać, że nie można zrezygnować z subskrypcji niektórych wiadomości związanych z usługami (które nie są wykorzystywane do wysyłania materiałów marketingowych).

Zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży, zastrzegamy sobie prawo do zachowania minimalnej ilości danych niezbędnych do uniknięcia kontaktu z Państwem w przyszłości - na przykład poprzez dodanie Państwa adresu e-mail do "listy wykluczeń".


Rezygnacja z plików cookie zawierających spersonalizowane reklamy oraz innych plików śledzących: Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklam spersonalizowanych lub innych form "śledzenia", prosimy o zapoznanie się z polityką dotyczącą plików cookie w ramach usługi, z której Państwo korzystają (link znajduje się w stopce strony). Należy pamiętać, że rezygnacja z reklam spersonalizowanych nie spowoduje, że reklamy nie będą Państwu wyświetlane, ale nie będą już dostosowane do Państwa zainteresowań lub zachowań podczas przeglądania.

Dostęp do informacji, które posiadamy na Państwa temat: Mogą Państwo dowiedzieć się, jakie informacje o Państwu przechowujemy i otrzymać ich kopię. Składając wniosek, należy podać nam informacje umożliwiające zlokalizowanie Państwa danych, w tym adres e-mail, który możemy przechowywać, oraz szczegóły dotyczące usługi, z której Państwo korzystają.

Będziemy wymagać od Państwa potwierdzenia Państwa tożsamości przed udzieleniem dostępu do Państwa danych osobowych. Nie będą musieli Państwo uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani korzystać z innych praw wymienionych poniżej). Jednakże, możemy być uprawnieni do pobrania rozsądnej opłaty, jeśli Państwa wniosek będzie wyraźnie bezzasadny, powtarzający się lub nadmierny. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić zastosowania się do Państwa prośby.

Wniosek zostanie rozpatrzony w prawnie obowiązujących ramach czasowych. W przypadku Wielkiej Brytanii i EOG jest to jeden miesiąc kalendarzowy, ale czas ten może zostać wydłużony, jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub rozbudowane.


Poprawienie danych osobowych: Mogą Państwo skorygować wszelkie niekompletne lub niedokładne dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat, choć może zaistnieć konieczność zweryfikowania dokładności nowych danych, które Państwo nam przekazują.


Usunięcie danych osobowych: W pewnych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie informacji, które posiadamy na Państwa temat. Na przykład, gdy nie są nam już potrzebne, ponieważ wcześniej uzyskaliśmy od Państwa zgodę, a teraz chcą ją Państwo wycofać. Niekiedy nie możemy usunąć Państwa danych, ponieważ (i) jesteśmy prawnie zobowiązani do ich zachowania; lub (ii) są one nam potrzebne do naszych własnych, uzasadnionych celów biznesowych, na przykład w przypadku, gdy chcą Państwo zrezygnować z subskrypcji z listy mailingowej, potrzebujemy Państwa adresu e-mail, aby dodać go do listy wykluczeń dzięki czemu będziemy mieć pewność, że nie będziemy się z Państwem kontaktować. Odmawiamy usunięcia informacji tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo. W stosownych przypadkach wyjaśnimy powody odrzucenia prośby.

W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z USŁUG W WIELKIEJ BRYTANII LUB W KRAJACH EOG, MAJĄ PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRAWA:

Zabronić nam wykorzystywania Państwa danych osobowych: Mogą Państwo zażądać zaprzestania wykorzystywania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego ( więcej informacji na ten temat można znaleźć w części preferencje dotyczące komunikacji). Ponadto mogą Państwo "sprzeciwić się" przetwarzaniu przez nas Państwa danych, jeśli powołujemy się na uzasadniony interes. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne uzasadnione powody do przetwarzania informacji, które są ważniejsze niż Państwa prawa i wolności.

Ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych: Mogą Państwo zażądać od nas wstrzymania przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli mają Państwo obawy co do ich dokładności lub sposobu ich wykorzystania.  Mogą Państwo również zażądać nieusuwania Państwa danych ( np. w przypadku, gdy są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych). 

Przekazać Państwa dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (Państwu lub stronie trzeciej): Prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie wyrazili Państwo zgodę lub które zostały przez nas wykorzystane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy.


MIESZKAŃCOM KALIFORNII PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE PRAWA:

Zgodnie z przepisami prawa kalifornijskiego, w tym Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (Cal. Civ. Code 1798.100), mieszkańcy Kalifornii mogą kontaktować się z nami w związku z następującymi prawami dotyczącymi ich danych osobowych:

Prawo dostępu do danych: Mają Państwo prawo, dwa razy w roku, zażądać dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat i/lub udostępniliśmy poza grupę BBC Studios w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Mają Państwo również prawo dostępu do listy firm, którym udostępniliśmy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego. Jednakże firmy należące do grupy BBC Studios nie udostępniają danych osobowych niepowiązanym firmom bez zapewnienia użytkownikowi możliwości wyboru w zakresie takich ujawnień.

Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych.  Od prawa do usunięcia danych mogą istnieć wyjątki wynikające z określonych przyczyn prawnych, które, jeśli mają zastosowanie, przedstawimy w odpowiedzi na Państwa prośbę.

Prawo do wyrażenia zgody na sprzedaż danych osobowych lub rezygnacji z niej: Osoby w wieku 16 lat i starsze mają prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych, które możemy przechowywać, osobom trzecim. W przypadku osób w wieku od 13 do 16 lat użytkownik ma prawo do wyrażenia zgody na sprzedaż danych osobowych, które możemy przechowywać.

Firmy należące do grupy BBC Studios nie "sprzedają" danych osobowych klientów w inny sposób niż w ograniczonym zakresie opisanym w dotyczącej plików cookie. Polityka dotycząca plików cookie zawiera instrukcje, w jaki sposób można zrezygnować z udostępniania swoich danych osobowych.

Korzystanie z przysługujących praw: Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw do ochrony prywatności lub mają Państwo pytania dotyczące sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. ochrony prywatności pod adresem: dataprotection@bbc.com lub pisząc do nas na poniższy adres.

Jeśli są Państwo klientami Sklepu BBC zamieszkałymi w Kalifornii, mogą Państwo również zadzwonić pod nasz bezpłatny numer (podany poniżej), aby skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych

 

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, dobrych praktyk lub naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, powiadomimy Państwa o tym poprzez zamieszczenie informacji o naszych odpowiednich usługach. Data ostatniej aktualizacji pojawi się na górze tej strony. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług. Powinni Państwo często sprawdzać tę politykę pod kątem aktualizacji.

 

11. KONTAKT Z NAMI

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, w tym wniosków o skorzystanie z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dataprotection@bbc.com.  

Można też napisać do nas listownie:
Data Protection Officer
Regulatory Affairs 
BBC Studios 
1 Television Centre 
101 Wood Lane
London
W12 7FA


Pytania i prośby dotyczące Sklepu BBC prosimy kierować drogą elektroniczną na dataprotection@bbc.com lub pisemnie na adres :
BBC Studios Americas Inc
1120 Avenue of the Americas
5th Floor
New York
NY 10036-6700
USA

Obsługa klienta sklepu BBC (bez opłat)
US: 1-800-898-4921
Canada: 1-800-435-5685

 

12. PRAWO DO SKŁADANIA SKARG

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych należy skontaktować się z nami korzystając z powyższych danych kontaktowych. 

W przypadku usług świadczonych w Wielkiej Brytanii i/lub EOG:

Jeśli uważają Państwo, że nie rozwiązaliśmy Państwa problemu, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorującego kwestie ochrony danych osobowych (www.ico.org.uk).

Jeśli mieszkają Państwo w kraju lub na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i uważają Państwo, że niektóre lub wszystkie niepokojące Państwa kwestie zaistniały w kraju zamieszkania, mogą Państwo złożyć skargę do krajowego organu nadzorującego ochronę danych. Dane kontaktowe krajowych organów regulacyjnych ds. ochrony danych w UE i EOG można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych.