Polityka prywatności

PRYWATNOŚĆ W BBC STUDIOS

BBC Studios Distribution Ltd.(BBCS) jest komercyjnym oddziałem British Broadcasting Corporation (BBC), skupiającym większość wewnętrznych działów produkcji dawnego BBC Television oraz BBC Studios, działu międzynarodowych licencji i dystrybucji. Jest to spółka zależna należąca w całości do BBC, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działająca w krajach na całym świecie poprzez swoje spółki zależne. Informacje zawarte na tych stronach odnoszą się do praktyk ochrony prywatności firm z grupy BBC Studios (zwanych dalej "BBCS", "my", "nasz" lub "nas"). BBCS jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach grupy BBC Studios, w tym w związku z niniejszą stroną internetową.

BBCS szanuje Państwa prawo do prywatności i poważnie traktuje swoje prawne zobowiązania. Dążymy do tego, aby w każdej chwili zachować przejrzystość w naszym postępowaniu w związku z Państwa informacjami. Poniżej mogą Państwo przeczytać pełną politykę prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Państwa informacje będą wykorzystywane, kiedy mogą być ujawnione innym oraz jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do posiadanych przez nas informacji. Jeśli czytanie polityki jest dla Państwa nieco zniechęcające lub jeśli po prostu chcą Państwo uzyskać szybki pogląd na nasze podejście, sugerujemy, aby rozpoczęli Państwo od Naszego Przyrzeczenia.

 

NASZE PRZYRZECZENIE

 1. Będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych oraz ram regulacyjnych.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania, ulepszania i zarządzania naszymi usługami. Wszelkie dodatkowe lub nietypowe sposoby wykorzystania Państwa informacji zostaną wyjaśnione w punkcie dotyczącym zbierania danych.
 3. Będziemy wysyłać Państwu marketingowe wiadomości e-mail tylko jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (będą mieli Państwo możliwość wypisania się z subskrypcji w każdej z naszych wiadomości e-mail).
 4. Tam, gdzie to możliwe, umożliwimy Państwu rezygnację ze śledzenia sposobu korzystania z naszych usług; śledzimy korzystanie z naszych usług, aby pomóc nam w dostosowywaniu naszych treści i reklam oraz w ulepszaniu naszych usług. Nie będziemy używać informacji, które pozwalają na identyfikację użytkowników, ale, jeśli taka będzie Państwa wola, w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z korzystania z naszych usług tutaj.
 5. Nie będziemy udostępniać informacji umożliwiających Państwa identyfikację niezależnym podmiotom trzecim do ich własnego użytku bez Państwa zgody. Możemy dzielić się informacjami o Państwie w ramach naszej grupy firm, aby zapewnić Państwu jak najlepsze doświadczenia z naszymi markami.
 6. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia Państwa informacji zgodnie ze standardami branżowymi, ale należy pamiętać, że żaden system nie jest w 100% bezpieczny.
 7. Państwa informacje będziemy przechowywać tylko tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować w celu: (i) zapewnienia Państwu naszego produktu/usługi; (ii) udoskonalenia naszych usług; oraz (iii) do celów prawnych i audytowych.
 8. Nie będziemy aktywnie gromadzić danych osobowych osób poniżej 13 roku życia i uprzejmie prosimy, aby osoby poniżej 13 roku życia nie podawały nam informacji o sobie lub innych.
 9. Damy Państwu możliwość kontroli nad posiadanymi przez nas informacjami o Państwu poprzez dostęp, możliwość aktualizacji i usunięcia Państwa danych zgodnie z przysługującymi Państwu prawami.
 10. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że nasi dostawcy i licencjobiorcy dbają o Państwa informacje tak jak my, w tym również w krajach, które nie zapewniają takiej samej ochrony prawnej Państwa informacjom.

 

NASZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trakcie świadczenia Państwu naszych usług oraz poprzez Państwa kontakt z nami, BBC Studios może zbierać informacje o Państwu i o Państwa korzystaniu z naszych usług. Zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości w naszym postępowaniu z danymi osobowymi i staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych na terytoriach, na których działamy. Polityka ta opisuje rodzaje informacji, które możemy gromadzić, sposób ich wykorzystania oraz okoliczności, w jakich możemy je ujawnić lub przekazać:

 1. Zakres niniejszej polityki i Państwa zgody
 2. Informacje, które możemy gromadzić
 3. Jak wykorzystujemy Państwa informacje
 4. Udostępnianie i ujawnianie informacji
 5. Gdzie będziemy przechowywać i wykorzystywać Państwa informacje
 6. Jak długo będziemy przechowywać Państwa informacje
 7. Korzystanie z naszych usług przez Dzieci
 8. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane
 9. Państwa prawa i wybory
 10. Zmiany tej polityki
 11. Skontaktuj się z nami.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki lub naszego podejścia do prywatności prosimy o kontakt na adres: dataprotection@bbc.com. Staramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania w ciągu trzech dni roboczych.

 

1. ZAKRES POLITYKI I PAŃSTWA ZGODY

Niniejsza polityka reguluje przetwarzanie przez nas informacji dotyczących produktów i usług, które Państwu dostarczamy. Oprócz niniejszej polityki, stosujemy zasady dotyczące korzystania z plików cookies (Technologii Śledzenia) oraz świadczenia usług za pośrednictwem aplikacji mobilnych ("Aplikacje mobilne"). Praktyki określone w tych politykach są regulowane przez tę nadrzędną politykę.
Należy pamiętać, że udzielamy również licencji na nasze marki i treści innym firmom, które mogą tworzyć własne strony internetowe, wydarzenia i treści cyfrowe. Podejmujemy starania w celu zapewnienia, że firmy te jednoznacznie się oznaczają i odpowiednio obchodzą się z Państwa informacjami. Jednak w przypadku korzystania z jakiejkolwiek usługi obsługiwanej przez podmioty trzecie, korzystanie z Państwa informacji będzie podlegało ich polityce prywatności, a nie naszej polityce prywatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres: dataprotection@bbc.com.

Korzystanie z naszych usług oznacza zgodę na przetwarzanie informacji opisanych w niniejszym dokumencie.

 

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ

Rodzaj zbieranych przez nas informacji będzie zależał od okoliczności i rodzaju usługi, z której Państwo korzystają. Przykładowo, aby zapisać się do newslettera możemy potrzebować jedynie Państwa imienia i adresu e-mail, ale jeśli chcieliby Państwo uczestniczyć w jednym z naszych wydarzeń, możemy potrzebować również Państwa danych kontaktowych, informacji o płatnościach oraz o wszelkich wymaganiach dotyczących diety czy dostępu do miejsca wydarzenia. Generalnie, będziemy zbierać informacje dotyczące Państwa i/lub korzystania przez Państwa z naszych usług w następujący sposób:

Dane osobowe dostarczane przez Państwa:

Są to zazwyczaj informacje, które identyfikują Państwa jako osoby fizyczne lub które umożliwiają nam kontakt z Państwem i mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres domowy i/lub adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane urodzenia, informacje demograficzne, zainteresowania, preferencje, informacje o płatnościach i zdjęcia lub materiały wideo. Mogą również zawierać informacje, o które nie wnioskowaliśmy, ale które zgłosiliście Państwo dobrowolnie, takie jak informacje przekazane podczas kontaktu z naszymi przedstawicielami obsługi klienta lub poprzez komentarze lub inne zgłoszenia, które Państwo udostępnili w naszych usługach online, takich jak fora internetowe.

W pewnych okolicznościach mogą Państwo przekazać nam informacje o innych osobach, na przykład podczas korzystania z funkcji "wyślij do przyjaciela" lub przesyłania zdjęcia, które zawiera ich zdjęcie. Muszą Państwo upewnić się, że (1) mają Państwo ich zgodę na przekazanie nam ich informacji; oraz (2) poinformowali Państwo ich o warunkach niniejszej polityki prywatności.

Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z naszych usług:

Podczas korzystania z naszych usług automatycznie zapisujemy informacje o korzystaniu przez Państwa z tych usług, interakcji z naszymi reklamami i pocztą elektroniczną, jak również informacje na temat urządzenia, z którego Państwo korzystają, jak i Państwa połączenia internetowego. Robimy to na dwa sposoby:

Logi (dane logowania): Podczas korzystania z naszych usług, pewne informacje są zapisywane w naszych plikach log (log files), takie jak adres protokołu internetowego (IP) Państwa urządzenia, jego unikalny identyfikator, system operacyjny i lokalizacja, typ przeglądarki, przeglądane strony, informacje cookies i linki polecające (link, który przekierował Państwa na daną stronę).

Technologie śledzenia (cookies): W połączeniu z naszymi logami (danymi logowania) możemy korzystać z technologii śledzenia, takich jak znaczniki na naszych stronach internetowych i małe pliki danych, które przechowujemy na Państwa urządzeniu (znane jako "cookies"). Technologie te umożliwiają nam rozpoznawanie Państwa urządzenia i śledzenie Państwa interakcji z naszymi usługami, wiadomościami e-mail i reklamami. Nie używamy tych technologii do identyfikacji użytkownika i nie gromadzimy ani nie rejestrujemy celowo informacji umożliwiających identyfikację użytkownika za pomocą tych technologii. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Informacje zbierane za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych podmiotów trzecich:

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług lub otrzymać nasze usługi za pośrednictwem mediów społecznościowych, na przykład poprzez udział w konkursie lub grę na naszych stronach społecznościowych, możemy zbierać informacje bezpośrednio od Państwa lub media społecznościowe mogą dzielić się z nami informacjami osobowymi na Państwa temat. Mogą to być informacje takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, adres e-mail i data urodzenia. Należy pamiętać, że wszelkie informacje przekazane nam za pośrednictwem podmiotów trzecich mogą również podlegać polityce prywatności tych podmiotów trzecich.

Informacje zbierane przez specjalistyczne firmy danych:

Czasami korzystamy z usług wyspecjalizowanych firm zbierających dane w celu dostarczenia nam informacji o Państwu, aby umożliwić nam lepsze dopasowanie naszej reklamy do Państwa potrzeb. Na przykład, możemy wykorzystać anonimowe informacje na temat przeglądania innych stron internetowych przez użytkownika, aby umożliwić nam określenie jego zainteresowań i przypisania go do odpowiednich "segmentów rynku". Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika jako osoby i nie próbujemy łączyć ich z danymi osobowymi, które możemy przechowywać. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

3. W JAKI SPOSÓB UŻYWAMY PAŃSTWA INFORMACJI I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Będziemy korzystać z Państwa informacji: (i) w celu dostarczenia, ulepszenia i spersonalizowania naszych usług zgodnie z Państwa preferencjami: oraz (ii) dla naszych własnych uzasadnionych celów i potrzeb biznesowych. W szczególności możemy wykorzystać Państwa informacje w celu:

 • realizacji zamówień na produkty lub w celu świadczenia usług lub udzielenia informacji, o które Państwo prosili;
 • zarządzania Państwa kontem (kontami);
 • wysyłania Państwu komunikatów związanych z usługą;
 • zarządzania naszymi konkursami (w tym publikowania nazwisk zwycięzców, jeśli jest to wymagane);
 • odpowiedzi na Państwa prośby i opinie;
 • kontaktu z Państwem odnośnie zgłoszenia dokonanego do naszych serwisów internetowych (zapoznaj się z naszym [Kodeksem Postępowania](/kodeks-postepowania);
 • analizowania i/lub ulepszania naszych usług;
 • spersonalizowania sposobu prezentacji Państwu treści BBCS w Internecie;
 • dostarczania reklamy opartej na Państwa zainteresowaniach w oparciu o przeglądanie naszych stron internetowych i innych (dowiedz się więcej o naszych reklamach i sposobach rezygnacji tutaj;
 • zapobiegania oszustwom lub innym potencjalnie nielegalnym działaniom (w tym naruszeniom praw autorskich);
 • blokowania zakłócających porządek użytkowników i ochrony bezpieczeństwa użytkowników naszych usług;
 • egzekwowania warunków korzystania z naszych usług;
 • wysyłania newsletterów, ofert i promocji związanych z naszymi markami i usługami oraz specjalnych promocji od naszych zaufanych partnerów, zgodnie z preferencjami e-mailowymi; oraz
 • zarządzania naszą listą adresów mailowych wyłączonych z dalszej korespondencji.

W przypadku, gdy BBCS proponuje wykorzystanie Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych celów, zobowiązujemy się uprzednio o tym Państwa poinformować. Otrzymają Państwo również możliwość wstrzymania lub wycofania zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów innych niż wymienione powyżej.

 

Cele, dla których będziemy używać Państwa danych osobowych

Zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani do udzielenia Państwu informacji, co do podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jaki zamierzamy wykorzystać Państwa dane osobowe, oraz podstawy prawne, na których się opieramy w tym celu. Zidentyfikowaliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy w danych przypadkach.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie więcej niż jednej podstawy prawnej w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Państwa dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na temat konkretnych podstaw prawnych, na których opieramy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w przypadku gdy w poniższej tabeli przedstawiono więcej niż jedną podstawę prawną.

Cel/Działalność Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
Aby zarejestrować Państwa jako nowy klient a) Tożsamość 
b) Kontakt
Wykonanie umowy zawartej z Państwem
Aby przetworzyć i dostarczyć zamówienie, w tym: 
a) Zarządzanie płatnościami, kosztami i opłatami 
b) Pobieranie i uzyskiwanie należnych nam opłat
a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Informacje finansowe 
d) Transakcja 
e) Marketing i komunikacja
a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem 
b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania należnych nam długów)
Aby zarządzać naszym kontaktem z Państwem, co będzie obejmowało: 
a) Powiadamianie o zmianach w naszym Regulaminie lub Polityce prywatności 
b) Zwrócenie się z prośbą o wydanie opinii lub wzięcie udziału w ankiecie
a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Profil 
d) Marketing i komunikacja
a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem 
b) Niezbędne do wykonania obowiązku prawnego 
c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (uaktualnianie naszej dokumentacji i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Aby umożliwić Państwu wzięcie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnieniu ankiety a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Profil 
d) Sposób użycia 
e) Marketing i komunikacja
a) Wykonanie umowy zawartej z Państwem 
b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać oraz rozwijać naszą działalność)
Aby administrować i chronić naszą działalność i tę stronę internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Dane techniczne
a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (dla prowadzenia działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście wprowadzania reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy) 
b) Niezbędne do wykonania obowiązku prawnego
Aby dostarczyć odpowiednią treść strony internetowej i reklamy do Państwa i zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklamy, którą Państwu dostarczamy a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Profil 
d) Sposób użycia 
e) Marketing i komunikacja 
f) Dane techniczne
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (zbadanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać, rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej)
Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń a) Dane techniczne 
b) Sposób użycia
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (określenie typów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizacja naszej strony internetowej, rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)
Aby przedstawić sugestie i rekomendacje dotyczące towarów lub usług, które mogą być dla Państwa interesujące a) Tożsamość 
b) Kontakt 
c) Dane techniczne 
Sposób użycia 
e) Profil
Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)

 

DZIELENIE SIĘ I UJAWNIANIE INFORMACJI

Informacje udostępniane BBCS Group Companies

Aby poprawić Państwa doświadczenie z naszymi usługami i markami, informacje na temat korzystania z naszych usług mogą być udostępniane pomiędzy firmami z grupy BBCS na potrzeby badań, analiz, marketingu i obsługi reklam. Ponadto, firma BBCS może świadczyć usługi przetwarzania danych w imieniu innych firm z grupy. Na przykład, większość naszych subskrypcji newsletter jest zarządzana przez spółkę macierzystą, BBC Studios Limited, z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Informacje udostępniane naszym dostawcom

Korzystamy z usług podmiotów trzecich w celu wykonywania w naszym imieniu funkcji biznesowych, takich jak wysyłanie biuletynów, hosting naszych usług online, świadczenie usług dla naszych klientów oraz realizacja zamówień na produkty i realizacja płatności. Ujawniamy jedynie informacje niezbędne do umożliwienia tym podmiotom trzecim świadczenia usług. Nasi dostawcy są zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji i wymagamy od nich, aby nie wykorzystywali Państwa danych osobowych do własnych celów biznesowych.

Informacje udostępniane za pomocą przycisków społecznościowych innych firm, widgetów i innych wbudowanych treści

Niektóre z naszych usług online zawierają treści kontrolowane przez podmioty trzecie w odniesieniu do usług takich jak dzielenie się informacjami w ramach grup spoęłcznosciowych, rekomendowane historie, komentarze/przeglądanie oraz wyświetlanie filmów lub zdjęć. Podczas interakcji z tymi usługami mogą one zbierać informacje o Państwu oraz Państwa interakcji z ich treścią. Ta czynność będzie podlegać polityce prywatności i Państwa ustawieniom dla wybranej przez Państwa sieci. Należy pamiętać, że mogą one śledzić Państwa aktywność, poprzez wykorzystanie plików cookies lub podobnej technologii, bez potrzeby interakcji z nimi. Jeśli to dotyczy Państwa, proszę upewnić się, że wylogowali się Państwo z ich usług przed skorzystaniem z naszych.

Informacje udzielane podmiotom trzecim

Z reguły, ujawniamy Państwa dane innym podmiotom tylko za Państwa zgodą, na przykład jeśli zdecydują się Państwo na udostępnianie treści za pośrednictwem funkcjonalności mediów społecznościowych. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe organom ścigania, rządowym/regulacyjnym, dostawcom usług internetowych i organizacjom zajmującym się ochroną treści, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Na przykład, jeśli zamieszczają Państwo nieodpowiednie lub budzące sprzeciw treści w naszych usługach lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że mogą Państwo naruszać prawo, możemy zgłosić treści i zachowanie użytkownika odpowiednim stronom.

Sprzedaż lub przeniesienie całości lub części naszej działalności lub aktywów

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy sprzedajemy lub przenosimy całość lub część naszej działalności lub aktywów, tak, aby kupujący mógł nadal oferować Państwu usługi online. W takich okolicznościach dołożymy wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Państwa o przekazaniu Państwa informacji.

 

5. GDZIE BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ I UŻYWAĆ PAŃSTWA INFORMACJI

Jak opisano w poprzednim rozdziale, możemy dzielić się Państwa informacjami z innymi firmami z grupy BBCS lub z usługodawcami zewnętrznymi, z którymi zawarto umowę. Firmy te mogą być zlokalizowane w krajach innych niż te, w których gromadzone są Państwa dane, lub mogą korzystać ze sprzętu IT zlokalizowanego w innych krajach. W takim przypadku podejmiemy kroki w celu zapewnienia równoważnego poziomu ochrony informacji o użytkowniku.

BBC Studios jest firmą globalną z siedzibą w Wielkiej Brytanii (UK). Udostępniamy Państwa dane osobowe w ramach Grupy BBCS. Oznacza to, że Państwa dane mogą być przetwarzane w Wielkiej Brytanii i innych miejscach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Przetwarzanie danych w krajach takich jak Stany Zjednoczone wymaga transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Wiele z naszych zewnętrznych podmiotów trzecich ma również siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych będzie wiązało się z transferem danych poza EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza obszar EOG, zapewniamy podobny stopień ochrony, zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • Przekazujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do krajów, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • W przypadku korzystania przez nas z usług określonych dostawców usług, możemy skorzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych, jaką zapewnia ona w Europie.
 • Jeżeli korzystamy z usług dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazywać im dane, jeżeli stanowią oni część tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield), co wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony jak w przypadku danych osobowych udostępnianych między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu wykorzystywanego przez nas przy przenoszeniu Państwa danych osobowych poza obszar EOG.

 

6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA INFORMACJE

Państwa dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne dla danej usługi lub tak długo, jak jest to określone w odpowiedniej umowie, którą Państwo z nami zawarli, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. W przypadku, gdy użytkownik wnosi wkład do jednej z naszych usług online, treści użytkownika będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to racjonalnie wymagane do celów, dla których zostały przesłane. Po tym czasie Państwa dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte lub zanonimizowane, tak aby można je było wykorzystać do celów analitycznych.

 

7. DZIECI KORZYSTAJĄCE Z NASZEGO SERWISU

O ile nie wskazano inaczej, świadomie nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Osoby w wieku 12 lat lub niższym, proszone są o nieprzekazywanie nam informacji dotyczących ich lub innych osób. Przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług należy zasięgnąć porady rodzica lub opiekuna.

Jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami dziecka w wieku poniżej 13 lat i wiedzą Państwo, że Państwa dziecko przekazało nam informacje bez Państwa zgody, proszę się skontaktować z nami pod adresem dataprotection@bbc.com. W rozsądnym czasie usuniemy takie informacje z naszych rejestrów.

Starsze dzieci

W zależności od usługi, możemy również starać się uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia. Ponadto wysyłamy komercyjne komunikaty marketingowe wyłącznie do osób od 16 roku życia.

W stosownych przypadkach podejmiemy kroki w celu określenia wieku osób, które przekazują nam swoje informacje.

 

8. JAK CHRONIMY PAŃSTWA INFORMACJE

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i technologiczne, aby pomóc w ochronie przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem informacji, które posiadamy o Państwu. Staramy się również zapewnić, że nasi dostawcy usług zrobią to samo. Niestety, żaden system nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i istnieje nieodłączne ryzyko związane z przesyłaniem informacji przez Internet. Strona niepowiązana może mieć możliwość przechwycenia lub uzyskania dostępu do takich transmisji w sposób niezgodny z prawem.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe znajdujące się pod naszą kontrolą zostały narażone na niebezpieczeństwo, w tym poprzez dostęp do kont w naszym serwisie, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, korzystając z poniższych danych.

 

9. PAŃSTWA PRAWA I WYBORY

Państwa prawa

Posiadają Państwo następujące prawa:

Żądanie dostępu do Państwa danych osobowych (powszechnie znane jako "żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą"). Dzięki temu mogą Państwo otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat i sprawdzić, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, jakie informacje o Państwu posiadamy, mogą Państwo wysłać do nas zapytanie korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Będziemy wymagać od Państwa potwierdzenia Państwa tożsamości przed udzieleniem dostępu do Państwa danych osobowych. Nie będą musieli Państwo uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani korzystać z innych praw wymienionych poniżej). Jednakże, możemy być uprawnieni do pobrania rozsądnej opłaty, jeśli Państwa wniosek będzie wyraźnie bezzasadny, powtarzający się lub nadmierny. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić zastosowania się do Państwa prośby.

Przetworzymy Państwa zapytanie w wymaganym terminie.

Żądanie poprawienia danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Państwa temat, choć możemy być zmuszeni do zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam Państwo dostarczą.

Żądanie usunięcia (skasowanie) Państwa danych osobowych. Pozwala to Państwu zażądać od nas usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie. Mają Państwo również prawo poprosić nas o usunięcie Państwa danych osobowych w przypadku, gdy skutecznie skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu (patrz poniżej), w przypadku gdy możliwe jest, że przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić Państwa żądanie usunięcia danych z określonych przyczyn prawnych, o czym zostaną Państwo powiadomieni, w stosownych przypadkach, w momencie złożenia żądania.

Jeśli chcą Państwo, abyśmy usunęli Państwa dane z naszych rejestrów, prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych danych, a my odpowiemy w rozsądnym terminie, ale nie dłuższym niż 3 dni robocze. Należy pamiętać, że możemy być zobowiązani do zachowania pewnych informacji przez prawo i/lub dla własnych uzasadnionych celów biznesowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzając Państwa dane opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie osób trzecich) i gdy istnieje  szczególna przyczyna w Państwa sytuacji, która sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie Mają Państwo również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy, aby przetwarzać Państwa dane osobowe, które są nadrzędne wobec Państwa praw i wolności.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Umożliwia to Państwu zwrócenie się do nas z prośbą o wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeżeli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) jeżeli wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli potrzebują Państwo, abyśmy przechowywali dane, nawet jeżeli już ich nie wymagamy, ponieważ są Państwu potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń; lub (d) sprzeciwiali się Państwo naszemu wykorzystywaniu danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania. 

Żądanie przekazania Państwa danych osobowych do Państwa lub do podmiotów trzecich. Przekażemy Państwu lub wybranemu przez Państwa podmiotowi trzeciemu, Państwa dane osobowe w formie uporządkowanej, powszechnie używanej, nadającej się do odczytu komputerowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie początkowo wyrazili Państwo zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Państwem.

Wycofanie zgody w dowolnym momencie, w którym działamy na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody przez użytkownika. W przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi określonych produktów lub usług. Poinformujemy, czy będzie to miało miejsce w momencie wycofania zgody.

Preferencje komunikacji i Rezygnacja

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych, prosimy o kliknięcie w link "zrezygnuj z subskrypcji" na dole odpowiedniego newslettera. Prosimy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z subskrypcji wszystkich wiadomości, a jedynie newslettera, którego dotyczy pytanie i konieczne będzie wykonanie tej czynności dla każdego z subskrybowanych biuletynów. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera w całości, prosimy o kontakt z nami, korzystając z podanych poniżej danych. Prosimy pamiętać, że nie można zrezygnować z subskrypcji niektórych wiadomości związanych z usługami.

Zgodnie ze standardami branżowymi zastrzegamy sobie prawo do zachowania minimalnej ilości danych niezbędnych do zapewnienia, że w przyszłości nie będziemy się z Państwem kontaktować.

Reklama i technologie śledzenia

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach lub innych form "śledzenia", prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies. Prosimy pamiętać, że rezygnacja z reklamy opartej na zainteresowaniach nie uniemożliwi wyświetlania reklam, ale nie będą one już dostosowane do Państwa zainteresowań.

 

10. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, dobrych praktyk lub naszych praktyk dotyczących przetwarzania danych osobowych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, powiadomimy Państwa o tym poprzez zamieszczenie informacji o naszych odpowiednich usługach. Data ostatniej aktualizacji pojawi się na górze tej strony. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszych usług. Powinni Państwo często sprawdzać tę politykę pod kątem aktualizacji.

 

11. KONTAKT Z NAMI

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, w tym próśb o skorzystanie z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z IOD, korzystając z poniższych danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki lub naszego podejścia do prywatności, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor ochrony danych osobowych
BBC Studios Distribution Limited
1 Television Centre, 4A
101 Wood Lane
London
W12 7FA
Email: dataprotection@bbc.com

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać każdą skargę. Jeżeli jednak uważają Państwo, że nie rozwiązaliśmy Państwa skargi, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia w tym m.in. do Information Commissioner's Office (ICO), [brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych](https://ico.org.uk/).

Ostatnio modyfikowane: 23 maja 2018