Kodeks postępowania

Chcemy, aby wizyta na naszych stronach internetowych było dla wszystkich bezpiecznym, ciekawym i przyjaznym doświadczeniem. W związku z tym działania wszystkich użytkowników naszych stron internetowych i wszelkie materiały umieszczone przez nich na tych stronach muszą być zgodne z niniejszym Kodeksem Postępowania. Korzystanie z naszych stron internetowych oznacza akceptację i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania, który uzupełnia i stanowi część Regulaminu (do którego można uzyskać dostęp klikając na link znajdujący się na dole naszych stron internetowych).

Być może od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, dobrych praktyk lub naszych praktyk dotyczących korzystania z materiałów będziemy musieli zmienić Kodeks Postępowania poprzez zmianę tej strony. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym Kodeksie Postępowania, powiadomimy Państwa o tym poprzez zamieszczenie informacji na stronie.  Prosimy o regularne przeglądanie tej strony w celu upewnienia się, że są Państwo świadomi wszelkich zmian, które wprowadzamy, ponieważ są one dla Państwa prawnie wiążące.

Jeśli mają Państwo uzasadnione powody, by sądzić, że jakikolwiek materiał innego użytkownika umieszczony na naszych stronach internetowych narusza niniejszy Kodeks Postępowania i/lub którykolwiek z postanowień Regulaminu, prosimy o powiadomienie nas za pomocą przycisku "Zgłoś nadużycie"/"Oznacz jako niewłaściwy" lub innego przycisku mającego taką samą funkcję. 

W rozumieniu niniejszego Kodeksu Postępowania "materiały" oznaczają wszelkie materiały zamieszczone lub przesyłane na nasze strony internetowe przez jakakolwiek osobę, w tym bez ograniczeń wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo lub audio.

Państwa Materiały:

 • muszą być Państwa własną oryginalną twórczością. Mogą być Państwo uprawnieni do włączenia do swoich materiałów niektórych materiałów udostępnionych na naszych stronach internetowych, ale tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie zaznaczone. W przeciwnym razie wszystkie materiały muszą być Państwa własnymi, oryginalnymi pracami i nie mogą stanowić plagiatu pracy innych.
 • nie mogą naruszać praw innych osób, w tym praw autorskich. Państwa materiały nie mogą stanowić plagiatu ani naruszać praw innych osób, w tym praw autorskich, baz danych, znaków towarowych, tajemnic handlowych, prywatności, publikacji, praw osobistych lub praw własności jakiegokolwiek rodzaju. Dlatego też w odniesieniu do istniejących artykułów prasowych, relacji informacyjnych, muzyki, klipów wideo lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi, zasadniczo wymagana jest wyraźna zgoda odpowiednich właścicieli praw autorskich.
 • nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub innych, co do których mogą być zgłoszone zastrzeżenia, nie mogą zawierać treści prowadzących do zakłócających spokój, obraźliwych lub obelżywych zachowań. Prosimy o szacunek i uprzejmość wobec innych członków, nawet jeśli się z nimi Państwo nie zgadzają. Materiały, które są niezgodne z prawem, nękające, grożące, zniesławiające, obsceniczne, obraźliwe, obelżywe, nienawistne, podżegające, bluźniercze, rasistowskie, obraźliwe seksualnie, religijnie lub w inny sposób niewłaściwe lub niezgodne z prawem są niedopuszczalne.
 • nie mogą zawierać nieodpowiednich lub nieistotnych adresów stron internetowych lub adresów URL. Linki do treści pornograficznych, komercyjnych lub innych nieodpowiednich treści mogą zostać usunięte.
 • nie mogą promować zachowań nielegalnych lub antyspołecznych. Materiały nie mogą zawierać przemocy lub treści o wyraźnie seksualnym charakterze, ani też nie mogą propagować, promować ani wspierać jakiekolwiek bezprawne działania, takie jak (tylko na potrzeby przykładu) akty terrorystyczne, naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe wykorzystanie komputera.
 • nie mogą wprowadzać w błąd co do ich pochodzenia. Materiały i/lub nazwy użytkowników nie mogą być wykorzystywane do podszywania się pod inne osoby, do wprowadzania w błąd co do ich tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub do stwarzania wrażenia, że pochodzą one od nas, jeśli tak nie jest.
 • nie mogą być umieszczane w żadnym innym języku niż angielski (lub w języku obowiązującym na stronie internetowej, jeśli nie jest to język angielski). Materiały w innych językach mogą zostać usunięte.
 • nie mogą być umieszczane w formie tzw. „floddingu”, spamu ani reklamy. Flodding ma miejsce wtedy, gdy ten sam komentarz jest zamieszczany w kółko na tym samym forum; spamowanie jest zamieszczaniem tego samego komentarza (lub bardzo podobnego) na więcej niż jednym forum. Wszelkie reklamy, łańcuszki, piramidy, tzw. „junk mail” i wszelkie inne formy komercyjnego nakłaniania są zabronione.
 • nie mogą ujawniać żadnych danych osobowych. Materiały są publicznie dostępne i mogą być oglądane przez inne osoby, z którymi mogą Państwo nie chcieć dzielić się takimi informacjami. Nie należy podawać żadnych danych osobowych ani danych umożliwiających identyfikację użytkownika lub innych osób (w tym adresu e-mail użytkownika lub kogokolwiek innego).
 • nie mogą zawierać tzw. spoilerów. Prosimy nie zamieszczać żadnych wiadomości na forach (ani w żadnej innej formie) zawierających informacje o rozwoju fabuły, które nie zostały jeszcze wyemitowane w lokalnej telewizji, radiu lub w kinach. Mogą one zepsuć radość innych.

W odniesieniu do każdego forum należy pamiętać, że gdy pierwszy post w wątku zostanie usunięty, wszystkie jego kolejne odpowiedzi mogą również zostać automatycznie usunięte. Oznacza to, że niektóre z Państwa postów mogą zostać usunięte, ponieważ zostały umieszczone w odpowiedzi na post, który naruszał Kodeks Postępowania. Utrzymanie twojego postu w ramach wyżej wskazanych zasad nie tylko zapewni, że Państwa posty nie zostaną usunięte z forów, ale również, że posty innych osób pozostaną na tych forach.

Naruszenie Kodeksu Postępowania

Naszą wyłączną decyzją będzie ocena, czy doszło do naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania. Mamy prawo  (ale nie obowiązek) edytować, odmawiać zamieszczania lub usuwać wszelkie materiały w całości lub w części, które uznamy za naruszające Kodeks Postępowania. Jeżeli uznamy, że doszło do naruszenia Kodeksu Postępowania, możemy podjąć wszelkie działania, jakie uznamy za stosowne w danych okolicznościach.

Nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania stanowi istotne naruszenie Regulaminu, co może skutkować podjęciem przez nas któregokolwiek z poniższych działań:

 • przekazanie Państwu ostrzeżenia;
 • natychmiastowe, czasowe lub stałe wycofanie wszelkich materiałów lub praw użytkownika do korzystania z naszych stron internetowych, w tym usunięcie jakiegokolwiek profilu osobistego;
 • wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Państwu w celu uzyskania zwrotu wszelkich strat i kosztów na zasadzie odpowiedzialności odszkodowawczej (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia i/lub dalszych działań prawnych przeciwko Państwu; i/lub
 • ujawnienie takich informacji organom ścigania lub innym stosownym osobom trzecim, jeśli uznamy to za konieczne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania. Reakcje na naruszenia opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania nie wpływają na możliwość zastosowania przez nas wszelkich innych działań, które uznamy za stosowne.

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2009 r.